News Item: S-a înfiinţat Academia de Ştiinţe Militare
(Category: DIVERSE)
Posted by justme
Wednesday 11 July 2012 - 21:34:20

Joi, 5 iulie, în Aula Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” s-a desfăşurat adunarea generală de constituire a Academiei de Ştiinţe Militare (ASM). Cu această ocazie a fost adoptat statutul ASM şi au fost alese, prin vot secret, persoanele cu funcţii de conducere, astfel: preşedinte – general- locotenent prof. univ. dr. Teodor Frunzeti, vicepreşedinte – chestor de poliţie prof. univ. dr. Gheorghe Popa şi secretar general – colonel (r) prof. univ. dr. Gheorghe Boaru.

Totodată, au fost aleşi, prin vot secret, preşedinţii, vicepreşedinţii, membrii şi secretarii ştiinţifici ai celor trei secţii ştiinţifice: Ştiinţe Militare, Informaţii şi Securitate Militară, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională. Funcţiile de preşedinţi ai secţiilor ştiinţifice au revenit generalului de brigadă (r) prof. univ. dr. Viorel Buţa, generalului (r) prof. univ. dr. ing. Sergiu Medar şi comisarului-şef de poliţie prof. univ. dr. Ştefan Prună.

Instituţie publică de interes naţional în domeniul cercetării ştiinţifice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, de consacrare academică, Academia de Ştiinţe Militare s-a înfiinţat prin Legea nr. 56 din 22 martie 2012, aflându-se în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale, a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Serviciului Român de Informaţii.


„Observatorul militar”, nr. 27 (11 - 17 iulie 2012)This news item is from Proiect SEMPER FIDELIS
( http://www.semperfidelis.ro/news.php?extend.1475 )