News Item: Ziua Vanatorilor de Munte
(Category: PRESA)
Posted by Radu89
Sunday 03 November 2013 - 14:29:11


Foto : rumaniamilitary.ro


Arma vânătorilor de munte s-a înfiinţat prin Ordinul Marelui Cartier General al Armatei României nr. 294, din 3 noiembrie 1916. Cu acest prilej, Şcoala de Schiori, înfiinţată în octombrie 1916, s-a transformat în Corpul Vânătorilor de Munte. Ca valoare tactică, unitatea era similară cu un regiment organizat pe trei batalioane de vânători de munte, a câte trei companii fiecare. E bine de ştiut că trupele vânătorilor de munte nu se pot confunda cu trupele de vânători înfiinţate în anii 1865-1866.

Evenimentele militare care au avut loc la sfârşitul anului 1916 au impus dislocarea vânătorilor de munte din Bucureşti în Moldova, în garnizoana Târgu Neamţ. Efectivul de 1980 de soldaţi şi ofiţeri, pe care l-a avut Corpul Vânătorilor de Munte, s-a organizat pe un Batalion de vânători de munte, format din şase companii : patru companii de puşcaşi, o companie de mitraliere şi o companie de transmisiuni. Primul comandant al batalionului a fost maiorul Virgil Bădulescu, sub conducerea căruia ostaşii au început procesul de instrucţie (Maior Radu T., Vânătorii de munte, 1916-1919, înfiinţarea, pregătirea şi luptele lor, Ediţia a II-a, Târgovişte, 1921, pg. 19).
Plecaţi din Târgu Neamţ la 26 iulie 1917, după un marş de 160 de km, Vânătorii de Munte au primit botezul focului în bătălia de la Oituz, obţinând primul succes de luptă în ziua de 30 iulie la Cireşoaia şi apoi la data de 6 august 1917 s-au opus ocupării poziţiilor de luptă ale românilor de către inamic, tot la Cireşoaia.
Întorcându-se în garnizoana Târgu Neamţ, la data de 2 noiembrie 1917, efectivele batalionului au servit la înfiinţarea Regimentului 8 Vânători de Munte, organizat pe trei batalioane, şi a Centrului de Instrucţie a Vânătorilor de Munte. Ulterior, s-a mai înfiinţat Batalionul 4 Vânători de Munte, cu participarea românilor ardeleni, care au luptat în nordul Italiei, sub comanda maiorului Alexandru Manolescu. După război, această unitate a fost dislocată la Zalău şi transformată în Regimentul 7 Vânători de Munte (Monitorul Oastei, nr. 103, 3 iunie 1918, partea regulamentară).
Regimentul 8 Vânători de Munte a participat la campania militară din Ungaria, din vara anului 1919, iar din luna noiembrie 1918 a fost retras la Braşov. Cu ajutorul său a fost înfiinţat Centrul de Instrucţie al Vânătorilor de Munte de la Zărneşti, mutat în anul 1927 la Predeal.
Potrivit Ordinului Marelui Stat Major, Secţia I-a nr. 10.500 din 12 decembrie 1921, Vânătorii de Munte, constituiţi în trei Grupuri de Vânători de Munte, fiecare a două batalioane, au fost dislocaţi astfel : Grupurile 1 şi 3 în zona Braşovului, iar Grupul 2 la Sinaia. Batalioanele de vânători de munte au fost dislocate astfel : Batalionul 1 la Sinaia, Batalioanele 2 şi 3 la Abrud, Batalionul 4 la Predeal, iar Batalioanele 5 şi 6 la Braşov (Monitorul oficial, nr. 123, 6 septembrie 1922).
Odată cu înfiinţarea Consiliului Superior al Armatei, prin Decretul nr. 3721, din 22 august 1922, s-a constituit Comandamentul Trupelor de Munte, cu reşedinţa la Bucureşti (Arhivele Militare Române, Depozitul de arhivă Piteşti, Istoricul Corpurilor de Armată şi al Corpurilor Teritoriale, Dosar nr. 2, Inventar 2635, pg. 11).
Prin Înaltul Decret nr. 1674 din 1 august 1923, s-a înfiinţat Divizia 1-a Vânători de Munte Sinaia şi Divizia a 2-a Vânători de Munte Bistriţa Năsăud. Cele două divizii au instruit contingentele de tineri în condiţii specifice armei Vânătorilor de Munte. Comandamentul Vânătorilor de Munte a primit denumirea de Corpul Vânătorilor de Munte (Registrele Istorice ale Corpului Vânătorilor de Munte, Diviziilor 1-a şi a 2-a Vânători de Munte). În anul 1937 - Marele Stat Major prin Înaltul Decret nr. 1931 din februarie 1937 a desfiinţat cele două divizii de munte şi a înfiinţat trei Brigăzi Mixte de Munte : Brigada 1-a Mixtă Vânători de Munte la Sinaia, Brigada a 2-a Mixtă Vânători de Munte la Bistriţa Năsăud, Brigada a 3-a Mixtă Vânători de Munte la Aiud (mutată în 1938 la Beiuş). În anul 1939, s-a înfiinţat şi Brigada a 4-a Mixtă Vânători de Munte la Aiud.
Toate brigăzile mixte de vânători de munte au participat, de la 22 iunie 1941, la luptele de eliberare a Bucovinei şi Basarabiei de Nord-Est, care au fost răpite de către Uniunea Sovietică prin Notele Ultimative din 26 şi 28 iunie 1940. După data de 14 august 1941, Vânătorii de Munte au participat împreună cu trupele de cavalerie şi mari unităţi de infanterie la luptele de pe Nipru, Nordul Mării de Azov, în Crimeea şi în Kuban, suferind mari pierderi de vieţi omeneşti şi tehnică de luptă. De la 23 august la 6 septembrie 1944, trupele de Vânători de Munte au participat la acoperirea graniţelor ţării şi apoi la luptele de eliberare a Transilvaniei, Ungariei şi Cehoslovaciei. Jertfele trupelor de Vânători de Munte au fost foarte mari în cel de-al Doilea Război Mondial.
În prezent, trupele de Vânători de Munte sunt supuse perfecţionării structurilor organizatorice, instruirii temeinice şi participării la îndeplinirea unor grele misiuni militare în Afganistan, adăugând noi aprecieri la salba celor obţinute încă de la înfiinţare.
Col. (rtr.) Gheorghe Suman
Col. (rtr.) Constantin Chiper


LINK


This news item is from Proiect SEMPER FIDELIS
( http://www.semperfidelis.ro/news.php?extend.3473 )