News Item: Ziua hidrografului militar
(Category: Calendar militar)
Posted by justme
Tuesday 23 February 2016 - 13:31:40

Ziua hidrografului militar este marcată, anual, la 23 februarie.Forţele Navale Române au sărbătorit opt decenii de la înfiinţarea Direcţiei Hidrografice Maritime, 23 februarie 2006

Dezvoltarea Marinei Române, după Primul Război Mondial, în special la mare, a impus înfiinţarea unui serviciu hidrografic permanent, capabil să execute acţiuni complexe pentru satisfacerea nevoilor de asigurare a navigaţiei în Marea Neagră.

Prin Decizia Ministerială a ministrului de Război nr. 126 din 23 februarie 1926, s-a înfiinţat un serviciu special de hidrografie, geofizică şi astronomie pe lângă Divizia de Mare. Primul şef al Serviciului Hidrografic Maritim a fost numit căpitanul Alexandru Stoianovici, iar primul sediu a fost în clădirea Şcolii Navale din Constanţa (actualul sediu al Muzeului Marinei Române).

Între anii 1940-1945, Serviciul Hidrografic Maritim a asigurat, din punct de vedere hidrografic şi hidrometeorologic, acţiunile de luptă ale Marinei Militare.

Până în anul 1954, prin grija Serviciului Hidrografic Maritim au fost tipărite 20 de hărţi la diferite scări, pentru asigurarea navigaţiei în zona de vest a Mării Negre.

Reorganizat la 11 noiembrie 1955 (prin Hotărârea 2444 a Consiliului de Miniştri al R.P.RE.), Serviciul Hidrografic Maritim a devenit Direcţie Hidrografică Maritimă, executând, în perioada 1955-1990, acţiuni de o mare diversitate în folosul navelor româneşti militare şi civile.

După anul 1990, instituţia, reorganizată, a realizat editarea a 24 de hărţi de navigaţie naţională, a ţCărţii farurilor, semnalelor de ceaţă şi radiofarurilor din Marea Neagră şi Marea Marmara”, a „Tablelor Nautice” şi a avizelor pentru navigatori, preluarea farului Sulina (1996) etc.

Prin Legea nr. 395 din octombrie 2004, privind activitatea hidrografică maritimă, s-a stabilit şi reglementat activitatea Direcţiei Hidrografice Maritime. Din ianuarie 2007, Direcţia Hidrografică Militară a devenit reprezentanta guvernului României, în calitate de stat Membru al Organizaţiei Hidrografice Internaţionale (OHI). Începând cu anul 2008, Direcţia Hidrografică Militară este acreditată ca instituţie care desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, fiind implicată în proiecte cu finanţare naţională şi europeană.

LINK


This news item is from Proiect SEMPER FIDELIS
( http://www.semperfidelis.ro/news.php?extend.5373 )